Buitenschoolse opvang

Openingstijden
14:15 - 18:30 uur

Ook mogelijk tot 19:00 uur op aanvraag.

Er is ook v(oor) s(choolse) o(pvang) mogelijk, vanaf 7:30 uur zijn onze deuren open of vanaf 7:00.
Wij zorgen dat uw kind op school komt en in de juiste klas.

Vakanties of schoolvrije dagen:
7:30 - 18:30 uur

Er is verlengde opvang mogelijk op aanvraag van
7:00 - 19:00 uur