De partner van Tik Tak is de Kardinaal Alfrinkschool.

Voor de kinderen die bijna 4 zijn is het mogelijk om bij de Kardinaal Alfrinkschool in te stromen.

Daarnaast is de samenwerking tussen Tik Tak en de Kardinaal Alfrinkschool uniek. Wij werken op veel vlakken samen o.a. de uitwerking van de thema's.

Op vrijdag helpt een pedagogisch mederwerker van Tik Tak in de kleuterklas van de Kardinaal Alfrinkschool om kinderen met een taalachterstand extra te helpen.
Meestal hebben deze kinderen al een VVE traject gevolgd bij Tik Tak. Zo proberen we gezamelijk de doorgaande leerlijn zoveel mogelijk te waarborgen.

Voor de kinderen van de Kardinaal Alfrinkschool ligt BSO bij Tik Tak voor de hand.

 

 - de kinderen op locatie blijven en er tussendoor niet voor vervoer hoeft te worden gezorgd.
- de begin en eindtijden van de buitenschoolse opvang en de school op elkaar aansluiten.
- de kinderen in hun vertrouwde omgeving blijven.
- zo nodig overleg met de betrokken leerkracht mogelijk is.
- incidentele opvang geregeld kan worden als dat nodig is.

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken van de Kardinaal Alfrinkschool  https://www.alfrinkschool.nl/