Artikelen

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, en in verschillend tempo. Daardoor klinkt opbrengstgericht werken in eerste instantie misschien niet passend voor de peuterperiode, veel te zakelijk. Toch doen wij als pedagogisch medewerker op een peutergroep waarschijnlijk al een aantal dingen die wij opbrengstgericht zouden kunnen noemen, bijvoorbeeld als we met activiteiten werken aan doelen of de taalontwikkeling van de kinderen observeren. Opbrengstgericht werken voegt daar iets aan toe: Wij kijken naar de opbrengsten van al onze inspanningen om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. 

Op Tik Tak werken wij elke 6 of 8 weken nieuwe thema’s uit.
Hierbij maken wij gebruik van lijsten en kruisen wij aan welke ontwikkelingsgebieden wij aan bod willen laten komen …
en hoe dit aansluit op hoe we al werken.

Peuterstappen laat zien hoe wij kinderen doelgericht de stappen laten nemen op weg naar groep 1. Daarbij sluiten we aan bij onze huidige manier van werken. Opbrengstgericht werken is een ‘bril’ die wij op kunnen zetten. Dat wil zeggen dat we blijven doen wat we al doen, maar nog bewuster stil staan bij vragen als:

- Weet ik voldoende van de ontwikkeling van de kinderen?
- Waarom doe ik deze activiteit?
- Wat wil ik dat de kinderen ervan leren?
- Hoe kan ik alle kinderen zo goed mogelijk bij het spel betrekken?

Via een soortgelijk schema evalueren wij het thema met elkaar. En kijken wat we de volgende keer anders doen.

… vanuit een visie op ontwikkelen, spelen en leren…
Als pedagogisch medewerkers werken wij vanuit een bepaalde visie. Deze ligt vast in het pedagogisch beleid en komt tot uiting in de manier waarop wij werken. Opbrengstgericht werken verandert daar niets aan. Opbrengstgericht werken betekent niet dat we ineens lesjes moet gaan geven. Peuters leren namelijk niets van losstaande werkjes of werkbladen. Peuters ‘leren’ door te spelen. We bereiken juist resultaten door peuters te laten spelen, door aan te sluiten bij hun interesses en ze te uit te dagen om nieuwe dingen uit te proberen.

Bij Tik Tak proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de peuter.
Hiervoor gaan wij bijvoorbeeld naar een kinderboerderij, wanneer wij een thema hebben over dieren.

…zodat ze een goede start in groep 1 kunnen maken…
De peuterperiode is een belangrijke tijd waarin kinderen snel en makkelijk nieuwe dingen leren. En: peuters willen graag spelend leren! Ze onderzoeken actief hun omgeving en zijn meestal uit zichzelf al enthousiast over activiteiten. Als kinderen met een achterstand bij ons op de groep komen, is het dus extra belangrijk hen vanaf de eerste dag zo goed mogelijk te ondersteunen zodat ook zij zonder achterstand naar de basisschool kunnen gaan.

Bij Tik Tak proberen wij kinderen met een achterstand individueel aandacht te geven.
Op Tik Tak is elk teamlid een keer verantwoordelijk voor het uitwerken van een thema.

Voor het hele jaar is er een themaplanning. De medewerker mag een thema kiezen om uit te werken, dit wordt samen met een andere collega gedaan.

De medewerkers worden hierbij ondersteund door Els Groenewoud en Suze v.d. Pol van de CED- Groep. (Centrum voor Educatie en Dienstverlening).

…en cylisch te werken in 4D…
Binnen Peuterstappen werken wij opbrengstgericht. De punten van het Inspectiekader (Inspectie van het Onderwijs, 2010) zijn verwerkt in de opbrengstgerichte werkwijze van Peuterstappen.

 • Data: we verzamelen gegevens, ook wel data genoemd. We kijken naar de ontwikkeling van kinderen en schrijven de informatie overzichtelijk op. De data halen wij uit de dagelijkse observaties, toetsen of observatielijsten en uit gesprekken met ouders.
  Op Tik Tak gebruiken wij voor de observaties de lijsten van Zo doe ik, Zo praat ik en Zo beweeg ik . Daarnaast observeren wij ook de rekenontwikkeling vanaf 3 jaar. Sinds kort mogen wij ook de CITO toets voor peuters afnemen.
 • Duiden: wij bekijken de informatie over de ontwikkeling van de groep, van individuele kinderen en bespreken dit met collega’s. Duiden wil hier zeggen: onderzoeken van wat de gegevens ons kunnen vertellen. We leren vragen stellen bij de data. Dit helpt ons om te ontdekken hoe we de ontwikkeling van de kinderen nog beter kunnen stimuleren. De data zijn nu niet meer alleen informatie over de ontwikkeling, maar ook informatie voor ons. Elk teamoverleg worden de kinderen die Tik Tak bezoeken besproken. Daarnaast bespreken wij naar aanleiding van de rapportage hoe wij de kinderen nog beter kunnen stimuleren.
 • Doelen: we denken na over de doelen van ons aanbod, welke ontwikkeling wij daarmee stimuleren, welke kinderen hetzelfde nodig hebben in ons groep en wij denken na over wanneer de activiteit geslaagd zal zijn.
  Op Tik Tak worden de doelen in elk thema beschreven.
  In het groepsplan wat onderverdeeld is in verschillende arrangementen houden wij bij waar de ontwikkeling van de kinderen zit.
  Aan welk doel werken wij bij dit kind.
 • Doen: wij voeren de activiteiten uit op de manier zoals wij hebben afgesproken met onze collega’s. Wij creëren en grijpen kansen om de peuters ervaringen op te laten doen met de gestelde doelen. Hierbij houden wij rekening met de verschillen tussen de peuters en geef wij voldoende ruimte voor spelen.

 

Halve dagopvang, BSO en dagopvang inschrijfformulieren:

Klik hier om het inschrijfformulier voor de halve dagopvang te downloaden.
Klik hier om het inschrijfformulier voor de buitenschoolse opvang te downloaden.
Klik hier om het inschrijfformulier voor de dagopvang te downloaden.

Sla het formulier op uw computer. Vul het formulier in en mail het vervolgens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.