Pedagogisch beleidsplan

Risico-inventarisatie

Kinderen kunnen tijdens hun verblijf op het kinderdagverblijf risico’s lopen. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar het is niet uit te sluiten dat een kind valt of zich bezeerd.
Om zoveel mogelijk ongevallen te voorkomen zijn er op Tik Tak afspraken gemaakt naar aanleiding van de risico-inventarisatie, die moet door de organisatie elke jaar gemaakt worden. Deze afspraken worden actueel gehouden door gebeurtenissen, waardoor weer nieuwe inzichten gevormd worden.
In deze afspraken staan ook de regels waaraan de pedagogisch medewerkers zich moeten houden, wat betreft de hygiëne, gebruik van flesvoeding en borstvoeding, het gebruik van etenswaar, het gaan naar buiten enz.

EHBO-diploma

Al onze medewerkers hebben een gecertificeerd kinder - EHBO-diploma. Tijdens de openingsuren is er altijd iemand aanwezig met een EHBO-diploma gericht op kinderen.

Vierogenprincipe

Binnen onze opvang is altijd het Vierogen principe van kracht, omdat wij in een school zitten met grote ramen, waarbij de leerkrachten direct getuigen zijn van de handelingen op de Chr. Kinderopvang Tik Tak. Wanneer er geen leerkrachten, andere pedagogisch medewerkers, groepshulp of vrijwilliger in de ruimte is en de leidster dus alleen is met de kinderen zijn er op die momenten altijd ouders die in en uit lopen om hun kinderen te brengen of te halen.

Achterwacht

Op de locatie kan het voorkomen dat tijdens de start en het einde van de dag een pedagogisch medewerker max. 30 min. alleen in het pand aanwezig is. Op deze momenten is er altijd iemand telefonisch te bereiken die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op de locatie.