De partner van Tik Tak is de Kardinaal Alfrinkschool.

Voor de kinderen die 4 worden is het mogelijk om bij de Kardinaal Alfrinkschool in te stromen.

Daarnaast is de samenwerking tussen Tik Tak en de Kardinaal Alfrinkschool uniek. Wij werken op veel vlakken samen, o.a. de uitwerking van de thema's.

Voor de kinderen van de Kardinaal Alfrinkschool ligt BSO bij Tik Tak voor de hand omdat:

 - de kinderen in het gebouw blijven en er tussendoor niet voor vervoer hoeft te worden gezorgd;

- de begin en eindtijden van de buitenschoolse opvang en de school op elkaar aansluiten;

- de kinderen in hun vertrouwde omgeving blijven;

- zo nodig overleg met de betrokken leerkracht mogelijk is;

- incidentele opvang geregeld kan worden als dat nodig is, zoals bij studiedagen van de school.

 

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken van de Kardinaal Alfrinkschool:

https://www.alfrinkschool.nl/